Winterbanden

TC-Logo v3

Er wordt heel veel geroepen over winterbanden, wat is daarvan nu wel of niet waar? Onderstaand een update voor wat betreft de belangrijkste wijzigingen. Voor een uitgebreid overzicht van winterbandenverplichtingen in Europese landen kun je hier klikken (Bron: VACO).

Duitsland:

In het Duitse verkeersreglement is vastgelegd dat motorvoertuigen ten aller tijden op de juiste manier uitgerust en voorbereid dienen te zijn voor winterse omstandigheden. Dit betekent naast geschikte banden ook voldoende antivriesmiddel in de ruitensproeierinstallatie! Winterse omstandigheden zijn gedefinieerd als: ijzel, rijp en aangereden sneeuw.

Indien ongeschikte banden worden gebruikt bedraagt de boete € 80,00. Bovendien kan betrokkenheid bij een verkeersongeval buiten de eigen schuld leiden tot medeaansprakelijkheid, waardoor in sommige gevallen slechts voor 70 tot 80% wordt vergoed door de WA verzekering. Ook kan dit gezien worden als grove nalatigheid zodat de All-risk verzekering betaling kan weigeren.

Italië:

Op regionaal niveau is in o.a. de provincie Milaan en Aostedal een winterbandenplicht ingevoerd. In het Aostedal geldt deze verplichting van 15 oktober tot 15 april, en in Milaan, Zuid-Tirol, Emilia-Romagna en Umbrië van 15 november tot 31 maart.

Wat is een winterband?

Winterbanden in relatie tot wetgeving

Op dit moment bestaat er nog geen wettelijke definitie van een winterband. Wel omschrijven bepalingen als de ECE-bepaling nr.30, EU-richtlijn 92/23 en § 36 van de Duitse Strassenverkehrs-ZulassungsOrdnung winterbanden uitsluitend als banden met de aanduiding M+S, M&S of M.S. De “M” staat voor Mud en de “S” voor Snow (te vertalen als Modder en Sneeuw).

Echter dit zou betekenen dat alle banden met een M+S aanduiding (inclusief sommige zomerbanden) geschikte winterbanden zouden zijn. Dit is niet het geval. Het M+S symbool komt nog uit de tijd van de grotere blokkenprofielen en gaf destijds aan dat het profiel aan de ondergrond was aangepast. Het is geen beschermde aanduiding en mag dus ook op zomerbanden worden geplaatst. Winterbanden moeten overigens een minimale profieldiepte hebben van 4 mm (dit is wel wettelijk vastgelegd).

Sommige bandenproducenten gebruiken naast de M+S aanduiding ook het sneeuwvloksymbool. Het gebruik van het sneeuwvloksymbool op een winterband is momenteel alleen verplicht in de Verenigde Staten en Canada. In de EU is het slechts een vrijwillige en niet juridisch verplichte aanduiding. Echter, gangbare Amerikaanse tests wijzen uit dat banden met het sneeuwvloksymbool 10% meer tractie hebben op een besneeuwd wegdek dan banden zonder dit symbool (in de VS is een tractietest verplicht om het sneeuwvloksymbool te mogen voeren). Bovendien is de betekenis van het sneeuwvloksymbool voor zowel de bandenspecialist als de consument onmiskenbaar. Verder kan het sneeuwvlok symbool ook nog voorkomen in het zogenaamde 4-seizoenensymbool. Dit symbool zegt op zichzelf niets over de kwalificatie winterband. een 4-seizoenenband met voornoemd symbool kan alleen als winterband worden beschouwd indien op de band ook M+S in combinatie met het sneeuwvloksymbool (separaat dus) is vermeld.

Bovenstaande betekent niet dat winterbanden die op dit moment nog niet met het symbool zijn uitgerust, daarmee automatisch minder of helemaal geen wintereigenschappen hebben of zelfs verkeersrechterlijk in Duitsland en europa niet als winterbanden worden beschouwd. Toch adviseert vereniging VACO met het oog op de wetgeving en de consequenties voor de gebruiker, alléén banden met zowel het M+S als het sneeuwvloksymbool als winterbanden te verkopen.

Uiteraard hebben al onze winterbanden zowel de vermelding M+S als het sneeuwvloksymbool.

Winterbanden test.

De wettelijke eisen aan winterbanden zijn minimaal. Om het sneeuwvlok symbool te mogen gebruiken is er een remtest voorzien in Europa en een tractietest in de VS. Natuurlijk bevat de band naast een ander profiel ook een andere rubbersamenstelling, echter de prestatie van de verschillende winterbanden kan erg uiteen lopen. Over het algemeen presteert een winterband onder de 7° celsius beter dan een zomerband. De grootste verschillen zijn merkbaar op een besneeuwd wegdek. Maar ook zijn er aanzienlijke verschillen bij droog of nat weer.

Ieder jaar test de ADAC diverse afmetingen en merken op een groot aantal eigenschappen. Onderstaande link verwijst naar de resultaten van 2014:

Noot: hoewel de ANWB zich graag profileert als onafhankelijke partij koppelt zij zich aan Kwikfit voor wat betreft de verkoop van winterbanden. Een offerteaanvraag bij het onafhankelijke autobedrijf kan zeker voordeliger zijn.

Wilt u ook winterbandenkunnen bestellen? Vraag nu een gratis klantnummer aan voor complete toegang tot degrootste voorraad in Europa. Dit is uitsluitend mogelijk voor garagebedrijven!